Pensionstalling

Stalling paard:

1 maand

€ 385

12 maanden aaneengesloten

€ 360

per dag

€ 35

Pricing Table Plugin

Stalling pony (kleine- of buitenbox):

1 maand

€ 365 

12 maanden aaneengesloten

€ 340

per dag

€ 25

Pricing Table Plugin

Alle prijzen zijn weergegeven in € (euro) inclusief B.T.W.

Voorwaarden voor stalling:

Algemeen:

  • Eigenaren van op de manege gestalde dieren dienen W.A-verzekerd te zijn.
  • Inenting tegen influenza en tetanus is vereist.
  • Stalling omvat de huisvesting, voeding en het (op verzoek) beweging geven van het dier. Verzorging, smid, veearts en eventuele andere kosten zijn voor rekening van de eigenaar.
  • Pension-kosten moeten in de eerste week van de betreffende maand worden voldaan.
  • Indien een op de manege gestald dier (op 12 maands-overeenkomst) gedurende een bepaalde tijd afwezig is, wordt zo genoemd “box-geld” in rekening gebracht in plaats van de stalling-prijs. Minimale tijd van afwezigheid is 1 week. Box-geld bedraagt € 100 per maand /
  • € 25 per week.
  • Indien een 12 maands-overeenkomst niet wordt gehouden, moet het verschil in prijs € 25 per maand (paard), € 10 per maand (pony) over de maanden, dat het dier gestald was worden bijbetaald.

Gebruik faciliteiten:

  • Indien de overdekte en/of buitenmanege vrij zijn/is, kunnen/kan deze kosteloos gebruikt worden.
  • De longeerring kan vrij gebruikt worden. Ná gebruik graag geen materiaal in de ring achterlaten en het hek sluiten.
  • Hindernis-materiaal kan vrij gebruikt worden, mits het na gebruik weer opgeborgen wordt.

Lessen:
Incidenteel meerijden in een les is kosteloos, maar moet wel tevoren met de instructeur besproken worden. Wil je structureel lessen volgen, gelden de tarieven voor groeps- en privélessen.

Aansprakelijkheid:
Bij aanvaarding van opdrachten tot stalling, verzorging, berijden enz. geldt steeds de conditie onzerzijds, dat wij voor diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade ook, in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn, tenzij er sprake is van ernstige tekortkoming van de eigenaar(s) van het bedrijf. Cliënten vrijwaren ons tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden. (idem: clausule op de achterzijde van de leskaarten.) Het is wenselijk om je eigen paard of pony zelf te verzekeren.

Opzegtermijn:
Bij beëindiging van een stalling-periode dient een opzegtermijn van 1 maand (gerekend vanaf het einde van de lopende maand) in acht te worden genomen. Alvorens van de stal te vertrekken dienen alle openstaande rekeningen betaald te worden. Indien bij vertrek Ruitersport Centrum Lingebos nog een vordering heeft op de eigenaar van het(de) gestalde dier(en), kan door Ruitersport Centrum Lingebos het recht van retentie gehanteerd worden.

Met het in stalling geven van één of meerdere paarden of pony’s, worden de eigenaren geacht bekend te zijn met bovenstaande tarieven en voorwaarden en deze te accepteren.


.